21 april 2024

Argo 5×5

Argo 5×5

Een brommerverzekering afsluiten, waar rekening mee houden? 

Voor gemotoriseerde voertuigen die in Nederland in het openbaar verkeer worden gebracht geldt dat ze altijd moeten beschikken over een passende verzekering. Dit betekent in de praktijk dat ze minstens moeten worden verzekert door middel van de WA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze ervoor zorgt dat de schade die je aanbrengt aan derden kan worden verzekert. Het afsluiten van een dergelijke verzekering is niet alleen verplicht voor auto’s, maar ook voor bijvoorbeeld brommers. Sta jij ook op het punt om een brommerverzekering af te sluiten, maar wil je graag zeer precies weten waar op dit vlak allemaal rekening mee te houden? Lees dan vooral snel verder! 

1.) Hoeveel budget heb je voor handen voor je brommerverzekering? 

Voordat je op zoek gaat naar een geschikte brommerverzekering dien je voor jezelf te bepalen hoeveel budget je beschikbaar hebt voor het afsluiten van deze verzekering. In de praktijk kan er vaak worden vastgesteld dat mensen hier geen of slechts weinig aandacht aan besteden. Dat is begrijpelijk, maar helemaal niet interessant. Je dient er immers wel voor te zorgen dat de premie die je moet betalen voor de verzekering van je brommer houdbaar is. Dat niet alleen voor even, maar ook voor de lange(re) termijn. Je zal ze immers periodiek moeten blijven betalen. 

Tip! Heb jij een voorkeur voor een uitgebreide brommerverzekering? Dit bijvoorbeeld omdat je hebt gekozen voor het kopen van een compleet nieuwe brommer die toch best een significante waarde vertegenwoordigd? In dat geval kan je er bij het merendeel van de verzekeraars voor kiezen om je premie niet één keer per jaar, maar wel maandelijks te betalen. Dit maakt ze voor heel wat verzekeringnemers een behoorlijk stuk toegankelijker te betalen.  

2.) Op welke dekkingen wil je kunnen rekenen? 

Voor elk type verzekering die op de markt is terug te vinden die je kan afsluiten voor het verzekeren van een gemotoriseerd voertuig geldt dat er verschillende mogelijkheden bestaan. De brommerverzekering vormt daar aldus ook geen uitzondering op. Indien je jouw brommer wenst te laten verzekeren is het van belang om rekening te houden met het bestaan van deze verschillende polissen. Enkel en alleen op die manier zal je finaal namelijk de juiste keuze kunnen maken. De drie verschillende opties waar we standaard een onderscheid tussen maken zijn de volgende: 

  1. De WA-verzekering voor brommers; 
  1. De WA+ beperkt cascoverzekering; 
  1. De WA+ volledige cascoverzekering;  

Voor alle duidelijkheid, de WA-verzekering voor brommers moet altijd worden afgesloten. Van zodra je de keuze maakt om jouw brommer in het verkeer te brengen dient deze altijd te zijn verzekerd. Het is aan jou om de keuze te maken of je eventueel kiest voor een uitgebreidere brommerverzekering of niet. In bepaalde gevallen kan dat handig zijn, maar niet altijd. Er zijn op dit vlak dan ook verschillende zaken die je keuze zullen beïnvloeden. Eén van deze zaken is ook zonder twijfel de waarde van de brommer. Ook het precieze gebruik kan een bepaalde impact hebben op de keuze die je uiteindelijk gaat maken voor het verzekeren van jouw brommer.  

3.) Wil je één of meerdere aanvullende verzekeringen afsluiten of niet? 

Het afsluiten van een standaard brommerverzekering is uiteraard nog maar één iets. Daarnaast zal je namelijk kunnen vaststellen dat er op de markt eveneens sprake is van tal van verschillende aanvullende brommerverzekeringen. Voor deze verzekeringen geldt dat ze verschillende extra risico’s kunnen verzekeren. Enkele voorbeelden van dergelijke verzekeringen zijn concreet:  

  1. Rechtsbijstandsverzekering
  1. Bestuurdersverzekering; 
  1. Verzekering voor opzittenden;  

In menig aantal gevallen zal je kunnen vaststellen dat het afsluiten van één of meerdere van deze verzekeringen zeer interessant kan zijn. Dat is niet in het minst het geval wanneer je bijvoorbeeld veelvuldig gebruik gaat maken van een brommer om bijvoorbeeld naar het werk te rijden of de kinderen naar school te brengen. Indien je eerder sporadisch gebruik maakt van je brommer spreekt het voor zich dat de behoeften aan dergelijke aanvullende dekkingen een behoorlijk stuk beperkter zal zijn. In ieder geval, deze extra polissen voor je brommerverzekering kunnen wel zeker het overwegen waard zijn. Zolang je maar goed afweegt welke meerwaarde ze voor jou kunnen bieden. 

4.) Hoe besparen op de kosten van je brommerverzekering? 

Last but not least zijn er nog de kosten die aangerekend kunnen worden voor de brommerverzekering. Het is vanzelfsprekend dat er voor elke verzekering geldt dat er een bepaalde premie voor moet worden betaald. Het gros van de premie zal worden bepaald door het type verzekering waar je voor je brommer voor hebt gekozen. Dat gezegd hebbende is het mogelijk dat er ook nog enkele andere zaken een bepaalde impact kunnen hebben op de premie van je verzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schadeverleden waarover je beschikt. Wil je graag de kosten op de verzekering voor je brommer kunnen drukken? Dat is mogelijk met onderstaande tips:  

  1. Zorg voor een zo optimaal mogelijk schadeverleden;  
  1. Vergelijk altijd de verschillende soorten brommerverzekeringen op de markt;  
  1. Besteed altijd de nodige aandacht aan het eigen risico dat geldt voor je verzekering; 

Door aandacht te besteden aan de drie hierboven aangehaalde bespaartips zal je al vrij snel tot de conclusie komen dat het mogelijk is om de premie die geldt voor jouw brommerverzekering te drukken. Dit bovendien zonder dat je daarvoor moet inleveren op vlak van dekkingen.  

Waarom valt de premie voor mijn brommerverzekering toch hoger uit? 

Ook al ga je stevig aandacht besteden aan de hierboven aangehaalde bespaartips, het is in de praktijk ook dan nog altijd mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met een premie die hoger uitvalt dan je mogelijks in eerste instantie had verwacht. Dat is in het merendeel van de gevallen het gevolg van het type brommer die je hebt aangekocht. Veel mensen houden er geen rekening mee, maar het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld het vermogen van de brommer ook een bepaalde invloed uitoefent op de hoogte van de premie. Hier moet je dan ook zeker aandacht aan besteden. Wil je er zeker van zijn dat de premie voor jouw brommerverzekering niet nodeloos hoger uitvalt dan strikt noodzakelijk is? Dan dien je daar bij de aankoop van je brommer dus reeds rekening mee te houden.